Woofer - 2011

Sculptuur voor schoolplein Maris College Den Haag